Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2019
Yapipedia
Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; 1 Ocak 2019 tarihinden sonra resmi ve özel binalarda yapılacak deprem güçlendirmelerinde, ilgili idarelere yapılacak olan ruhsat başvurularında ilk ruhsat alma tarihindeki yönetmelik hükümleri geçerli olacak...