Gizlilik Politikası

Kişisel Verileriniz Hakkında

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir. Kanun’un 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek üzere, bulunduğunuz web sitesine ilişkin işbu gizlilik politikasını bilginize sunmaktayız.

Yapıpedia olarak kişisel verilerinizin gizliliğine saygı duyuyoruz ve korumak için gereken tüm idari/teknik önlemleri alıyoruz.

Yapıpedia platformlarını kullanarak, kişisel verilerinizi aşağıda belirlenen hükümler dahilinde kullanmamıza izin verdiğinizi hatırlatırız. Eğer yazılı hükümler size uygun değilse, lütfen siteden ayrılınız.

Hangi Kişisel Veriler?

i. Cihaz Bilgisi

Siteye eriştiğiniz anda, internet protokol adresi, alan adı, internet servis sağlayıcısı, tarayıcı bilgisi, sitede ziyaret ettiğiniz sayfalar, cihazınıza ilişkin yazılımsal veya teknik bazı bilgileri otomatik olarak toplamaktayız.

Site’de yaptığınız işlemlerin saat ve tarih bilgileri de otomatik olarak toplanmakta ve saklanmaktadır.

ii. Lokasyon

Siteye eriştiğiniz zaman bulunduğunuz şehir ve ülke bilgilerini görebilmekteyiz.

iii. Çerezler 

Çerez, Web sitesinden gönderilen ve tarama yaparken web tarayıcınız tarafından bilgisayarınızda saklanan küçük bir veri parçasıdır. Çerezler, web siteleri için durum bilgisini hatırlama veya tarama etkinliğinizi kaydetme (belirli düğmeleri tıklatma, giriş yapma veya geçmiş sayfalarda ziyaret edilen sayfaları kaydetme dahil) için güvenilir bir mekanizma olarak tasarlanmıştır.

Size daha iyi ve daha özelleştirilmiş bir deneyim sunmak için çerezleri kullanıyoruz ve talep ettiğiniz Hizmetlerin teslimatı için bu kesinlikle gereklidir. Tarayıcı ayarlarınızı, çerezleri reddetmek veya bilgisayarınızdan silmek için değiştirirseniz, Web sitesinin işlevselliğinin azalabileceğini unutmayın.

Çerezleri veya benzer izleme araçlarını da kullanan bazı üçüncü taraf hizmetleri kullanabileceğimizi ve bu bilgileri çevrimiçi davranışsal reklamcılık, pazarlama, istatistik analiz, denetim ve raporlama gibi amaçlarla kullanabileceğimizi lütfen unutmayın. Şuan için, bu amaçların gerçekleştirilmesi için Google Analytics kullanıyoruz. Bu üçüncü taraf hizmetlerinin geçerli olduğu gizlilik politikalarından kesinlikle sorumlu olmadığımızı ve Google Analytics tarafından her zaman çerez kullanımını devre dışı bırakabileceğinizi unutmayın.

iv. E-posta bültenimize kaydolursanız toplayacağımız bilgiler

Hizmetlerimiz, ürünlerimiz veya promosyonlarımız hakkındaki en güncel olaylardan haberdar olabilmeniz için bizden e-posta almak istediğinizi bildirmeniz veya e-posta adresinizi kendiniz iletmeniz durumunda; adınızı, soyadınızı, e-posta adresinizi ve onay bilgilerinizi sunucularımızda saklayacağız.

Lütfen ticari e-posta alımını durdurmak için bir neden göstermeye gerek kalmaksızın reddetme hakkına her zaman sahip olduğunuzu unutmayın. Bu durumda, ticari e-posta ile ilgili düzenlemelere uymak için, reddedilme bildiriminizi takip eden 1 yıl boyunca e-posta adresinizi ve izin bilgilerinizi sunucularımızda saklayacağız.

Hangi Amaçla Erişiyoruz? 

Kişisel Verileriniz, 

 • Sunulan hizmetlerin her daim iyileştirilmesi için toplanan verilerin istatistiksel çalışmalara konu edilmesi, böylelikle kullanıcı davranışlarının ve eğilimlerinin analiz edilebilmesi,
 • Yapabileceğiniz şikayet ve başvuruların değerlendirilebilmesi,
 • Gizlilik ve satış/hizmet politikamızdaki değişikliklerin bildirilerek sürekli olarak aydınlatılabilmeniz,
 • Sair mevzuat kapsamında öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve verilerinizin yetkili idari veya adli kuruluşlarla paylaşılabilmesi
  ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, sair yasal veya sözleşmesel gereklilikler dolayısıyla toplanmakta, işlenmektedir.

Ne Kadar Süreyle Saklıyoruz?

Kişisel verileriniz, yukarıda yazılı saklama, toplama ve işleme amaçlarının devam ettiği sürece saklanacak olup; amaçların ortadan kalktığı an anonim hale getirilecek veya silinecektir.

Verilerinizi Kime Aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz, sair mevzuat kapsamında bu verileri talep etmeye yetkili kılınmış kamu kurum veya kuruluşları, mahkemeler ile ve avukatlarla denetçiler de dahil olmak üzere hizmet alınan gerçek veya tüzel kişiler veya iş ortaklarımızla, yapılacak gizlilik sözleşmeleri çerçevesinde, yukarıda sayılan amaçlar ile sınırlı olmak üzere paylaşabilecektir.
Kişisel verilerinizi üçüncü kişilere satmayacağız; ancak bilgilerinizin yukarıda sayılı amaçlar dahilinde bizim adımıza işlenmesi için gereken bazı durumlarda, bilgilerinizi 3. kişilerle paylaşabiliriz. Bu 3. kişiler ile yapılacak anlaşmalar, kişisel verilerinizi maksimum düzeyde koruyacak nitelilik taşıyacak ve her türlü işlemleri tarafımızca denetim altında tutulacaktır.
Yapıpedia’in satılması durumunda, bilgilerinizi potansiyel alıcı kişilerle paylaşabiliriz.

Verileriniz Nerede Depolanıyor?

Sağladığınız tüm kişiler veriler Türkiye’de konumlandırılmış güvenli sunucular (hosting) üzerinde depolanmaktadır.

Kişisel Verileriniz Hakkında Neler Yapabilirsiniz?

Ziyaretçiler, diledikleri zaman Yapıpedia’ya başvurarak;

 • Kendisi ile ilgili kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenen verilerine ilişkin her türlü bilgiyi talep etme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesini, silinmesini/yok edilmesini ve bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Sorumluluk

Tarafımızca alınan tüm önlemlere rağmen, Yapıpedia aracılığıyla elde ettiğimiz bilgilerin güvenliğini garanti etmenin mümkün olmadığını hatırlatmak isteriz. Bu kapsamda Yapıpedia’nın kontrolü dışında kalan herhangi bir siber saldırı veya hukuka aykırı eylem neticesinde verilerinizin ele geçirilmesi, kullanılması, değiştirilmesi, 3. kişilere aktarılması, ifşa edilmesi ve benzeri işlemlere maruz bırakılması durumunda Yapıpedia’nın ve yöneticilerinin herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır.

Politikamızdaki Değişiklikler

Yapıpedia, işbu Gizlilik Politikası’nda öngörülen hüküm ve şartları değiştirme veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.

Bize Ulaşın

Bu Gizlilik Politikasında bahsi geçen haklarınızı kullanmak veya Gizlilik Politikasıyla ilgili herhangi bir görüşünüzü veya sorunuzu bildirmek için, iletisim@yapipedia.com adresine e-posta yoluyla iletebilirsiniz. Yapıpedia, taleplerinizi ivedilikle yerine getirmek için en yüksek çabayı sarf edecektir.

Yapıpedia web sitesini/sosyal medya sayfasını ziyaret eden her bir ziyaretçinin işbu Gizlilik Politikasını okumuş ve bilgilendirilmiş sayılacağını hatırlatmak isteriz.

Yapıpedia, tescilli bir markadır. Ayrıca “gizlilik politikası” sayfası Yapıpedia için özel olarak hazırlanmıştır.