Kentsel Dönüşüm Nedir?

Kentsel dönüşüm; bir şehrin bir alanının ya da bir kısmının belli bir proje kapsamı içerisinde yeniden yapılandırılmasına verilen isimdir. Uygulamanın yapılacağı bölgelerdeki yapıların risk taşıması depreme karşı dayanıksız olması sosyal alanların kullanımına elverişli olmayışı ve görüntü kirliliğine yol açması kentsel dönüşüm projelerinin başlıca sebeplerindendir.

 Ülkemiz tam anlamıyla bir deprem bölgesidir. Yakın zamanlarda yaşadığımız 17 Ağustos depremi, Van depremi ve diğer afetler ülkemizi derinden etkilemiş maddi manevi kayıplara yol açmıştır. Bunun yanı sıra herhangi bir mühendislik firmasından yararlanılmadan yapılan kaçak yapılar hem kendileri için hem de çevrelerindeki yapılar için risk teşkil etmesinden dolayı kentsel dönüşümün uygulanması kaçınılmaz olmuştur.

 Kentsel dönüşüm ülkemizin mal ve can kaybına karşı yapılan adımların başında gelip gerek vatandaş için gerekse ülkemiz için büyük bir önem arz etmektedir.

Kentsel Dönüşüm Eylem Planı

Kentsel dönüşüm eylem planını kamuoyuna açıklayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kısa zamanda büyük adımlar attıklarını belirterek yaptıkları ve yapacakları çalışmalardan bahsetti. Gerek belediyelerin katkısıyla gerek de 60’dan fazla ilde yaptıkları gözlem çalışmalarıyla 5 yıllık bir eylem planı hazırladıklarını vurguladı.

 Kentsel dönüşüme dair her konuda belediyelere kapılarını açtıklarını ve onlara türlü imkanlar sunacaklarını bildiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bu projenin vatandaşların can, mal güvenliğine ve geleceklerine karşılık bir teminat olduğunu da ifade etmiştir.

 Tarihi kent merkezlerinin, afet riskli yapı ve alanların, sanayi alanlarının ve dere yataklarındaki yapıların dönüşümü kentsel dönüşüm eylem planının başlıca belirlenen başlıkları olmuştur.

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı 2020

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında evleri yenilenen kişilere, evlerini teslim alana kadar zorluk yaşamamaları adına devlet tarafından kira ödeneği sağlanmaktadır. Bu ödenekten faydalanmak için vatandaşların riskli yapı raporu ile kentsel dönüşüm raporu alması ve evlerinin yıkılmış olması yeterlidir.

İstanbul Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı ne kadar?

2019 yılı için kentsel dönüşüm İstanbul projesiyle vatandaşa sağlanan kira ödeneği 1150 lira olup bir defalığa mahsus olarak 2.300 lira ve bazı hak sahiplerine 5.750 lira olmuştur. 2020 yılı kentsel dönüşüm projeleri için kira yardımı o yıl ki kira oranlarına göre hesaplanacaktır. 

Yorumlar
* Bu e-posta internet sitesinde yayınlanmayacaktır.