Asmolen Döşeme, herhangi bir taşıma özelliği bulunmayan, dişli döşemelerde dişlerin arasını doldurmak için kullanılan hafif dolgu malzemesi ile yapılan döşeme işlemine verilen isimdir. Bu sayede düz bir tavan elde edilir. Dişli döşemeler dolgu malzemesiz yani boş da bırakılabilir. 

Asmolen döşemede dişlerin arası boş bırakılmaz. Boşluklara dolgu malzemesi olarak boşluklu beton briket, boşluklu pişmiş kil, gaz beton, köpük veya benzeri, bu amaç için özel olarak üretilmiş, standart boyutlu hafif bloklar koyulur. Yukarda da belirttiğim gibi düz bir tavan görünümü sağlanır. Asmolen döşemenin ses ve ısı yalıtımı gibi faydaları da vardır. Herhangi bir taşıma özelliği bulunmayan asmolen döşemeler statik ve betonarme hesaplamalara dahil edilmez.

Asmolen döşemeler literatürde dişli döşemelerin içinde yer alır. Bunun haricinde dolu (plak) döşemelerde mevcuttur. Bu ana 2 tür döşeme tipinin kendi içinde farklılıkları ve birbirlerine göre üstünlükleri vardır.

Asmolen Döşemenin Faydaları 

 • Düz bir tavan görüntüsü verir.
 • Kalıp maliyetleri çok düşüktür.
 • Ses ve ısı yalıtım özelliği vardır.
 • Döşemede boşluk oluşturmak basittir.
 • Sıva ve boya bölümleri az olduğu için maliyeti düşük olmaktadır.
 • Sağlıklıdırlar. Toz tutabilecek girinti / çıkıntıları bulunmaz. 
 • Kat kalıp planındaki dişlerin çoğunluğu için tek çizim ile hesap yapılması yeterli olur.

Asmolen Döşemenin Dezavantajları 

 • Asmolen döşemeler plak döşemelerden daha ağırdır. Bu sebepten daha fazla yük demektir. 
 • Fazla yük depremde fazla risk demektir.
 • Blok maliyeti fazladır.
 • Deprem sonucunda bina yıkılmasa dahi asmolen döşemelerin düşmesi ölüme sebebiyet verebilir. 
 • Deprem bölgeleri için kullanılması tavsiye edilmez. 

Asmolen döşemeler kulaklı ve kulaksız olarak ayrılırlar. Boyutları değişkendir. Kullanılan en hafif türleri Strafor iken en ağırları Kil dir. En çok kullanılanları da Gazbeton ve hafif beton’dur. 

Asmolen döşeme uygulaması Almanya’dan öğrenilmiştir. Almanya bilindiği üzere büyük deprem yaşamamış bir ülkedir. Fakat ülkemizde bulunan farklı deprem kuşaklarından dolayı perdesiz kullanımı doğru değildir. Deprem perdesi kullanımı ülkemizde çok önemlidi

Yorumlar
* Bu e-posta internet sitesinde yayınlanmayacaktır.