Toprak altı damla sulama olarak da adlandırılan süzdürerek saflaştırma en eski ve en yaygın kullanılan sistemlerden biridir. Çalışma şekli, atık suların, doğadaki mikrobiyolojik ortama eş değer çok katmanlı drenaj materyalinden (kırma taş, plastik malzeme vb.) oluşan "süzdürme yatağı"ndan yukarıdan aşağıya doğru düzenli olarak sızdırılması temeline dayanır. Son derece geçirgen ve iyi drene edilmiş zeminlerde bile, organik materyali işleyen ve dönüştüren bakteriyel kütleye az miktarda da olsa ihtiyaç duyulmaktadır. Süzdürme sistemleri ise, oranlı ve verimli hava akışı sayesinde, mümkün olan en yüksek aerobik bakteri gelişimini sağlayarak, organik materyal dönüşümünün daha fazla alan içerisinde, daha az zamanda gerçekleştirilmesini sağlar.

Birkaç hafta, hatta birkaç ay sürebilecek başlangıç aşamasında, filtre materyali üzerinde biyolojik film henüz oluşmadığından, saflaştırma maksimum verimlilikte gerçekleşmez. Yazlıklar ya da pansiyonlar gibi düşük su yükleri ile karakterize edilen konutlardan gelen atık suların mükemmel derecede saflaştırılmasını sağlayan çözümler ve sistemler bulunmaktadır.


DRENING® REFLUE, kanalizasyon bağlantısının mümkün olmadığı durumlarda, toprak altı filtreleme işlemi için atık suyun drene edilmesini sağlayan bir sistemdir.GELENEKSEL YÖNTEMLERE GÖRE AVANTAJLAR

Tamamen açık tabanı sayesinde DÜŞÜK ÇEVRESEL ETKİ, MAKSİMUM SÜZME KAPASİTESİ Süzme yüzeyinde ve hacmindeki artışla birlikte YÜKSEK DRENAJ DEBİSİ KAZI DERİNLİĞİNDE AZALMA ve yer altı suyu seviyesine olan güvenli mesafede artış Drenaj borusu döşenmiş mıcır dolgulu sisteme kıyasla KAZI UZUNLUĞUNDA %50'YE VARAN AZALMA Kanalizasyondaki organik maddeleri ayrıştıran ve kokuşmayı önleyenaerobik bakterilerin hayatta kalması için gereken DOLAŞIMDAKİ HAVA MİKTARINDA ARTIŞ Montaj sırasında ve sonrasında ÜZERİNDE GEZİLEBİLİR Vinç veya forklift yardımı olmaksızın tamamen elle gerçekleştirilebilecek HIZLI VE BASİT DÖŞEME DRENING® geri dönüşümlü HD PE'den (yüksek yoğunluklu polietilen) üretilmiştir ve atık sulardaki kimyasal maddelere karşı dayanıklıdır DRENING® %100 geri dönüştürülebilir


DRENING® REFLUE, izole edilmiş bölgelerdeki arıtılmış atığın bertarafı ve kanalizasyon sistemlerine ulaşmaması için ideal birçözümdür. Aşağıdaki atık suların arıtılması için uygundur: KENTSEL ATIK SU - Evsel atık suyu ve evsel atık su ile endüstriyel atık su ve/veya yağmur sularının karışımı EVSEL ATIK SU - Konutlardan ve birincil olarak insan metabolizması ve evsel etkinliklerden gelen atık su ENDÜSTRİYEL ATIK SULAR - Evsel atık suyu ve yağmur sularından farklı olarak ticari veya endüstriyel etkinliklerin yürütüldüğü binalardan boşaltılan bütün atık su türleri Avrupa direktifi 91/271/CEE, İtalya'da 152/06 sayılı kanun ile kabul edilmiştir. Bu esaslar toprak altı damlama sulamayı düzenler. Özellikle septik/biyolojik depolar veya yağ gidericiler gibi birincil arıtma sistemlerinin akış  yukarı kurulumunu gerektirir. Ayrıca, araziye dağıtılması gereken atık suların kirletici yükünü daha da azaltmak için yasal olarak uygun kabul edilen aktif çamur arıtıcılar, filtreli arıtıcı süzücüler ve diğer ikincil saflaştırma sistemlerinin de tesis edilmesi gerekir.

Ventilasyon Sistem Kurulum Detayı


FİTOPÜRİFİKASYON

İnşaat atığını arıtmak için doğal saflaştırma prosedürlerinin kullanımına başvuran fitopürifikasyon teknolojisi, bugün dünya çapında yaygın ve konsolide bir seçim sunmaktadır. Bu teknik geçerli bir bitkisel çözüm olup düşük popülasyonlu merkezler ve genelde kanalizasyon şebekesine bağlı olmayan küçük ve orta ölçekli kullanım için mükemmel bir seçimdir. Sistem atığın ortama ve araziye özel olarak verilmesine ve düzensiz kirletici yüklerinin yönetilmesine olanak sunar. Bu, yıl boyunca ve güçlü bir mevsimsel turizm akışının bulunduğu düşük popülasyonlu merkezlerdeki, farklı işlem uygulanamayan kirletici noktalarda bile onaylanmıştır. Atık sulara uygulanan DRENING® sistemine bitkilerin eklenmesi atığın fitopürifikasyon ile ayrıştırılmasını sağlar.

FİTOPÜRİFİKASYONDA TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER

Bu sistem tipinin depolanması için tavsiye edilen bitkiler makrofitler (büyük ölçüde görünür çanaklara sahip) olarak adlandırılır. En yaygın şekilde kullanılanlar Phragmites Australis ve Typha Latifolia'dır. Bazen bu bitkiler görünüşleri nedeniyle tercih edilmeyebilirler. Bu durumda, doğal olarak rutubetli ortamlarda yaşayan, bulunduğu yere kolay uyum sağlayan ve dayanıklı olan Papirüs (Cyperus Papyrus) kullanılması tavsiye edilir. Fakat Calla, Iris Pseudacorus, Canna Indica, Thalia Dealbata ve Lythrum Salicaria'nın da süs bitkileriyle beraber mükemmel bir arıtma işlemi gerçekleştirdikleri görülmüştür. Ancak ulusal sınırlar içerisinde bulunabilirlik, düşük fiyat, atmosferik koşullar ve kirletici maddelere karşı direnç gibi çeşitli nedenlerden dolayı Phragmites Australis tavsiye edilmektedir. Bu türler son derece güçlüdür ve diğerleri üzerinden büyümeye eğilimlidir. Bu nedenle bu bitkiler, başka bitki türlerinin bulunduğu fitopürifikasyon
yataklarında tavsiye edilmezler.

Uygulama ile ilgili olarak daha detaylı araştırma için aşağıdaki linki tıklayınız

http://www.geoplast.com.tr/tr/acqua/

Yorumlar
* Bu e-posta internet sitesinde yayınlanmayacaktır.