Beton Çeşitleri ve Kullanım Yerleri

İnşaat işlerinde en çok kullanılan beton çeşitleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir :

Beton Kategorileri

Beton Sınıfı

Çimento Sınıfı

Kıvam

Grobetonlar (Detaylı bilgi için Grobeton Nedir? Nasıl Dökülür )

GRO 150

CEM I-V

S1-4

GRO 200

CEM I-V

S1-4

GRO 250

CEM I-V

S1-4

Standart Betonlar

(Not : Brüt betonlar, estetik amaçlı veya üzerine yapılacak kaplama imalatları için, brüt, prüzsüz yüzey elde etmek amacıyla kullanılır. Dayanım aynı olup, beton karışım oranı ile brütlük sağlanır. )

C14

CEM I-V

S1-4

C16

CEM I-V

S1-4

C18

CEM I-V

S1-4

C20

CEM I-V

S1-4

C20 brüt

CEM I-V

S1-4

C25

CEM I-V

S1-4

C25 brüt

CEM I-V

S1-4

C30

CEM I-V

S1-4

C30 brüt

CEM I-V

S1-4

C35

CEM I-V

S1-4

C40

CEM I-V

S1-4

C45

CEM I-V

S1-4

C50

CEM I-V

S1-4

Yüksek Mukavemetli

C55

CEM I-V

S1-4

Betonlar ( Burada belirtilenden daha yüksek sınıflar da vardır, genelde baraj, köprü, tünel, gökdelen gibi mega projelerde kullanılır)

C60

CEM I-V

S1-4

Hafif Betonlar (Birim hacim ağırlığı (yoğunluğu) 0,70-2,00 kg/dm3 arasında olan betonlara hafif beton denir.)

LC14

CEM I-V

S1-4

LC16

CEM I-V

S1-4

LC18

CEM I-V

S1-4

LC20

CEM I-V

S1-4

LC25

CEM I-V

S1-4

Ağır Betonlar (Ağır betonlar özellikle zararlı ışınlara karşı bir perde oluşturmak amacıyla kullanılan, birim ağırlıkları 2.800-5.000 kg/dm3 arasında olan betonlardır. Kullanım yerleri arasında nükleer reaktörler yani atom santralleri, hastanelerin ışın tedavisi yapılan bölümleri gösterilebilir.)

HC25

CEM I-V

S1-4

HC30

CEM I-V

S1-4

Şap Betonları

ŞAP 200

CEM I-V

S1-4

ŞAP 250

CEM I-V

S1-4

ŞAP 300

CEM I-V

S1-4

ŞAP 350

CEM I-V

S1-4

ŞAP 400

CEM I-V

S1-4

ŞAP 450

CEM I-V

S1-4

ŞAP 500

CEM I-V

S1-4

Shotcrete Betonları

SHOT 200

CEM I-V

S1-4

SHOT 250

CEM I-V

S1-4

SHOT 300

CEM I-V

S1-4

SHOT 350

CEM I-V

S1-4

SHOT 400

CEM I-V

S1-4

SHOT 450

CEM I-V

S1-4

SHOT 500

CEM I-V

S1-4

Sıvalar

HZ. YAŞ SIVA

CEM I-V

S1-4


ÖZEL BETONLAR

→ Hafif betonlar

→ Sülfat etkisine dayanıklı beton

→ Donmaya karşı dayanıklı beton

→ Yol betonu

→ Su geçirimsiz beton

→ Denizde su altı betonları

→ Zemin şapları

→ Renkli betonlar

→ Akıcı dolgu betonları

→ Lifli (çelik, polipropilen) betonlar

→ Perlitli betonlar

→ Kendiliğinden yerleşen ve sıkışan beton


KIVAM SINIFLARI:

Betonun işlenebilme özelliği ile tayin edilebilmektedir; Kıvam ,betonun kullanım yarine (kalıp geometrisi,demir sıklığı,eğim),betonun yerleştirme ,sıkıştırma ,mastarlama imkanlarına ve işçiliğine,şantiyede beton iletim imkanlarına (pompa,kova) bağlı olarak özenle seçilmesi gereken bir özelliktir.Hazır Beton Standardı TSE-EN 206-1 5 kıvam sınıfı bulunmaktadır.

Kıvam Sınıfı Çökme

Sınıfı

En küçük değer mm

En Büyük Değer mm

S1

10 mm

40 mm

S2

50 mm

90 mm

S3

100 mm

150 mm

S4

160 mm

210 mm

S5

≥220 mm


S1,S2,S3,S4 ve S5 sembolleri ile tanımlanan bu kıvam sınıfları ,çökme (slump) konisi deneyi ile ölçülmektedir.hazır betonda şantiye teslimi kıvam , taşıma süresi ve beton sıcaklığına bağlıdır.Taşıma süresi ve beton yükseldikçe , santralden şantiyeye kıvam kaybı artmaktadır.Bu kıvam kaybının betona su verilerek dengelenmesi S5 220mm çökmemesi mukavemetini düşürmektedir.

Slump (çökme) deneyi yapılırken;

• Çökme hunisi düz bir zemine konur.

• Standart çökme hunisi üç çeşit kademede doldurulup (1/3-2/3-/3/3),her kademede 25 kez standart şişleme çubuğuyla şişlenir.

• Huni tamamen dolunca üst yüzeyi mala ile düzlenir

• Huni yavaşca yukarı doğru kaldırılır,bu sırada taze beton kendi ağırlığıyla çöker.

• Şişleme çubuğu huninin üzerine konur ve çöken betonun üst seviyesinden çubuğun altına kadar olan mesafe ölçülür.Bu uzunluk taze betonun çökme (slump) değeri olarak adlandırılır.

Betonun yerleştirme işlemi sırasında vibratör kullanılması kaçınılmazdır.’’Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik’’ de vibratör kullanmadan beton dökümü işlemi yasaklanmıştır.Şişleme,tokmaklama v.b. elle sıkıştırma usulleri,yalnızca vibratör kullanımıyla beraber,yardımcı usuller olarak kabullenilir.

Betonun taşınması sırasında oluşan kıvam kaybının muhtemel nedenleri aşağıdakiler olabilir;

  • Betonun yalancı priz yapması.Bunun önüne karıştırma işlemine devam edilerek geçilebilir.
  • Uzun taşıma mesafeleri.Yol boyunca beton priz almaya başlayabilir.Karışım suyu da buharlaşabilir.
  • Dökümden önce aşırı karıştırma
  • Sıcak hava şartları.

Özellikle bina sektöründe beton işçiliğinde bilinç ve eğitim düzeyi düşük olduğundan taşıma,yerleştirme ve mastarlama işlemlerinin kolaylığı bakımından 180-220 mm (S3-S4 kıvamlı beton) çökmeli ,çok akıcı kıvamlı beton kullanma,bu amaçla da şantiyede hazır betona su verme eğilimi yüksektir.Bu eğilimin mukavemet düşürücü zararlı sonucunu yok etmek için Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim Kurulu bir karar alarak üyelerine şantiye teslimi beton kıvamını S4 düzeyinde (çökme > 160mm) tutmalarını tavsiye etmiş,bunu yaparken su\çimento oranına (dolasıyla mukavemete) dikkatlerini çekmeyi de ihmal etmemiştir.Bu konuda bilgilenen ve bilinçlenen müşteriler S4 kıvamlı beton sipariş vermektedir.

AGREGA EN BÜYÜK (MAKSİMUM) DANE BÜYÜKLÜĞÜ SINIFLARI:

Beton içinde kullanılacak en iri agrega tane büyüklüğünün kalıp en dar boyutu,döşeme derinliği,pas payı,en sık donatı aralığı gibi unsurlarla uyumlu biçimde; En büyük agrega dane büyüklüğü sınıfı Dmax (mm)

D1 (1 No’lu) 12 mm

D2 (2 No’lu) 22 mm

D3 (3 No’lu) 32 mm

D4 (4 No’lu) 64 mm

Yukarıda belirtilen şekilde seçilmesi gerekir. Piyasada yaygın biçimde kullanılan hazır beton ‘’2 No’lu agrega’’olandır. Çok sık donatılı ve ince kesitli elemanlarda bazı bilinçli müşteriler ‘’1 No’lu agrega’’ hazır beton siparişi vermektedir.

Kaynak:

  • thbb.org
  • yapifuariistanbul.com
  • sarbeton.com.tr
Yorumlar
* Bu e-posta internet sitesinde yayınlanmayacaktır.