Düşük (-4°C / -30°C negatif hücreler) ve orta (0°C / +4°C pozitif hücreler) sıcaklıklardaki soğuk odalarda, toprak ile soğuk oda ünitesinin son izolasyon katmanı arasında havalandırmalı bir boşluk yaratarak izolasyon sağlayan; geri dönüşümlü polipropilenden üretilmiş betonarme kör kalıp sistemidir.

Gıda endüstrisinde buzdolabı hücreleri ve depoları giderek yaygınlaşmaktadır. Donma soğuğu, binanın içinden aşağıya doğru, 0 ° C'nin altındaki bir sıcaklığa ulaştırarak iletilir.
Bu durumlarda, donma (veya donma kabarması) meydana geldiğinde bir süreç bilinir: toprakta bulunan su donarsa, taban paketi artar ve sonuç olarak çözgü oluşumuna yol açar, hacmi artar ve yukarı doğru genişler. ve zeminde çatlaklar.
Donmuş bir zeminin neden olduğu hasarlar ciddi yapısal sorunlara yol açabilir.
Buzlanmayı önlemek için en güvenli ve en uygun yol, nemi tamamen ortadan kaldırmak için zemin ile hücre paketinin son tabakası arasında havalandırılmış bir boşluk oluşturan MODULO sistemidir. Karmaşık işgücü ve bakım müdahaleleri gerektirmeyen pasif bir sistemi içerir.

Yorumlar
* Bu e-posta internet sitesinde yayınlanmayacaktır.