Su basman, Türkçeye bina eteği olarak tercüme edilen, ancak bu çeviride kullanılmayan bir kelimedir. Su basman terimi Fransızca “soubassement” kelimesinden Türkçemize geçmiş olup üst temel, oturmalık, yapı eteği gibi anlamlar taşımaktadır. 

Zemin seviyesinin (sıfır seviyeleri, giriş seviyesi) altında olan ancak toprağa gömülmeyen kısmı ifade eder. bu bölüm bir zemin, binanın yerleştirildiği bir kaide veya sadece bodrum katının bir kısmı olabilir.

Binanın zemin yüksekliğini doğal zeminden daha yüksek hale getirmenin amacı, yapıyı doğal etkilerden, nemden, sudan vb.korumaktır. Arazi koşullarının gerektirdiği durumlarda her binada alt tabana sahip olmak mümkün olmayabilir.

Telaffuzunun aksine, bu kelimenin sel sorunları ile ilgisi yoktur. Olay tamamen ses benzerliğinden oluşuyor, ancak tuhaf bir şekilde, bodrum seviyesi her zaman olumsuz arazi üzerine inşa edilmiş binalarda su basmaktadır.

Su basman terimi Fransızca “soubassement” kelimesinden Türkçemize geçmiş olup üst temel, oturmalık, yapı eteği gibi anlamlar taşımaktadır.

Su basman teriminin ülkemizde genellikle yanlış telaffuzlara konu olduğu ve su basmanı  şeklinde ifade edildiğine sıkça rastlanmaktadır. Diğer taraftan anlam olarak da binaları su basmaması amacıyla yapılan perde duvar olduğu söyleminin tam olarak gerçeği yansıtmadığını belirtmek isteriz.

Şöyle ki, su basman her ne kadar binanın su ve sel baskını gibi dış etkenlerden korunmasına yardımcı olsa da salt amacının ve terimsel anlamının bu olduğu söylenemez. Su basman perdesi sayesinde bina zemin kotu uygun bir maliyetle yükseltilerek yol tretuvar seviyesine getirilir; böylelikle bina zemin kotunun yol seviyesine göre alçakta kalmaması sağlanarak su ve sel baskını gibi dış etkenlerin azaltılması sağlanır.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, her binada kesinlikle su basman bulunmak zorundadır diye bir durum söz konusu değildir. Binanın oturduğu zemin ve arsa durumuna göre su basmana ihtiyaç duyulup duyulmayacağına karar verilmektedir.

Su basman Kotu Nedir?

Su basman kotu, zemin kat taban kotu olarak bilinmektedir. Yani, binalarda zemin katın döşeme üst kotu su basman kotu olarak alınmaktadır. Binalara ait imar planında aksi belirtilmediği sürece su basman kotu 0,00 kotunun altına düşmemeli ve +1,20 kotunun da üzerine çıkmamalıdır.

Su basman Kotu Nasıl Belirlenir?

Su basman kotunun verilebilmesi için öncelikle 0,00 kotunun belirlenmesi gerekmektedir.

Bu bakımdan binanın su basman kotunun belirlenmesi için, zemin kat betonu dökülmeden önce, bina sahibi ilgili belediyeye başvurarak gerekli kotlandırma işlemlerinin yapılmasını talep edebilir.

Bir temel, binanın tüm ağırlığını, mobilyalarını, demirbaşlarını ve tesisatlarını, içindeki yolcuları taşıyabilecek (transfer edebilecek) şekilde inşa edilmelidir.

Bir ev inşa etmek, güçlü bir bina ve uzun ömürlü bir ev sağlamak için yapılması gereken bir dizi teknik prosedür gerektirir. Evler için güçlü bir temel oluşturmak için izlenen birkaç prosedür aşağıda tartışılmaktadır.

Site temizleme, soyma ve tesviye

Bu, alanın çıkarılması, moloz, çimen, çalılar, gövdeler ile temizlenmesi ve aynı zamanda uygun bir drenaj sistemi ekleyerek su durgunluğunun olmamasını sağlar. Herhangi bir kazı başlamadan önce yapılması gereken prosedürlerden bazıları aşağıda açıklanmıştır.

Yerleşme ve kazı

Site temizlendikten sonra, yerel yetkililerin yönergelerini izleyerek binadan çıkmaya başlayabilir, örneğin, bazı bölgelerde, arsa sınırından binayı yaklaşık 1,5 m'den (5 feet) daha az olmayacak şekilde ayarlamanız gerekir. hat.

Kurulumdan sonra, temel siperlerinin kazılması, bina planlarında belirtildiği gibi, temelde yapılan herhangi bir kısayolun tüm yapıyı etkileyeceği için bu kazıların kesinlikle denetlenmesi gerekir.

Temel

Belirli bir karışımın betonu hazırlanır ve belirtilen kalınlık ve genişliğe kadar kazılan hendeklere dökülür. Temelde temel temeli 600 mm'den (iki ayak) geniş olmamalı ve 200 mm'den (yaklaşık sekiz inç) daha kalın olmamalıdır.

Temel Duvarı (kaide duvarı)

Beton şeritten temel plakasının yüksekliğine kadar inşa edilen bir duvar, temel duvarının kalınlığı bölgeden bölgeye değişebilir, bu nedenle duvarlar bina planları belirtildiği gibi inşa edilir.

Yangın Yönetmeliği - Su Basman

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde, söz konusu 0,00 kotunun belirlenmesi noktasında bir çok yöntemden bahsedilmekle birlikte; imar planında aksine bir hüküm bulunmuyorsa yoldan kotlandırma yapılmasının esas olduğu belirtilmektedir.

Yine ilgili Yönetmelikte yoldan kotlandırma yapılmasıyla ilgili; Binalara parselin kot aldığı yol cephesinin bina köşeleri hizasındaki en yüksek tretuvar seviyesinden kot  verilebileceği; tretuvar seviyesinin, kırmızı kota göre belirlenen yol seviyesinin 0.18 metre üstü olarak kabul edileceği; kotlandırma yapılması için, yolun yapımının tamamlanmış olması veya yol projesinin onaylanarak kırmızı kot çalışmasının yapılmasının zorunlu olduğu bildirilmektedir.

Yoldan kotlandırma ve diğer kotlandırma yöntemlerine ilişkin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin ilgili maddelerini inceleyebilirsiniz.

subasman-kotu

 

Su basman Perdesi Nedir?

Temel üst kotu ile su basman seviyesi (kotu) arasında imal edilen perde türüne su basman perdesi denilmektedir.

Su basman perde yüksekliği ile ilgili imar planında aksi hükümler bulunmadıkça Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde belirtildiği gibi 1,20 m sınır yüksekliği belirtilmektedir.

Su basman Nasıl Yapılır?

Temel inşaası sonrasında temel üst seviyesinden başlayarak daha önce belirlenen yüksekliklerde su basman perdesi çıkılır. Su basman perdeleri temel üst kotu ile zemin kat döşemesi arasında yapılabilmektedir. Su basman perdesi kalıp ve beton imalatları sonrasında ortada kalan boş kısımlara gerekli tesisatlar döşenir ve üzeri dolgu malzemesi ile kapatılır. Dolgu malzemesi üzeri ıslanır, sonrasında gerekli ekipmanlarla sıkıştırılır. Dolgu malzemesi üzerine hasır donatı serilerek tekrar üzerine grobeton atılıp su basman imalatı tamamlanır.

Yorumlar
* Bu e-posta internet sitesinde yayınlanmayacaktır.