TARMAXX HÜCRESEL DOLGU SİSTEMLERİ, zeminlerin taşıma kapasitesini arttırmak ve şev alanlarında hareketleri kontrol altında tutmak için geliştirilen bilimsel olarak kanıtlanmış HDPE hammaddesinden üretilen ve ultrasonik kaynak ile hücre birleşimleri sağlanan polimer malzemelerdir. Üç boyutlu hücre yapısı sayesinde zemin iyileştirme, erozyon kontrolü, geogrid donatılı toprakarme duvar, açık su kanalı ve peyzaj uygulamalarında performanslı ve ekonomik çözümler sunmaktadır.

Hücre içi delikli yapısı, hücreler arasında su, dolgu malzemesi ve bitki köklerinin sistem içinde hareket etmesini sağlar. Hücre yükseklikleri ve kaynak mesafeleri uygulama alanlarına göre çeşitlilik göstermekte olup, yapılan hesaplamalara göre belirlenmektedir. Hücresel dolgu sistemi, tercih edilen ve uygulaması yapılan projelerde altyapı hazırlığı, kullanılan malzeme miktarları ve işçilik maliyetlerinde %50 ye varan ekonomi sağlamaktadır. Zemin iyileştirme uygulamaları kapsamında yumşak temellerde farklı oturmaları engeller, zemin çekme mukavemetini ve yük taşıma kapasitesini arttırır.

Karma sistem olarak hücresel dolgu; agrega dolgusunu güçlendirir, dolayısıyla eş zamanlı olarak düşük kaliteli malzemenin (örn. yerli zeminler, taşocağı döküntüsü veya geri dönüştürülmüş malzemeler) kullanımına olanak sağlar. Uygulama alanlarına örnek olarak askeri yollar, patikalar, orman yolları, yangın kaçış rotaları veya bağlantı yolları gibi kaplama yapılmamış yolları örnek olarak verebiliriz. Erozyon kontrolü uygulamaları kapsamında özellikle eğimli yüzeylerden kaynaklanan su, rüzgar vb dış etkenler sonucunda oluşması kaçınılmaz toprak hareketlerinin engellenmesi amaçlanlamaktadır. Uygulama sırasında hücre yüksekliği ve hücre içi kaynak mesafeleri önem kazanmaktadır.

Toprakarme duvar imalatlerı kapsamında 4 veya 5 sıra hücreli Tarmaxx Geocell 450/200 ürünü önerilmektedir. Yükseklik sınırı olmayan ve depreme dayanıklı geogrid donatılı duvar imalatı kapsamında hücresel dolgu sistemi ön yüz kaplama malzemesi olarak kullanılmaktadır. Genellikle yeşillendirilen ön yüzde çeşitli renk alternatifleri ile üretilen sistem birçok uygulama alanı bulmaktadır. Toprakarme duvar olarak da adlandırlan sistem, kademeli olarak sıkıştırılan dolgunun geogrid donatı ile güçlendirilmesi ve ön yüzüne hücresel dolgu sistemi montajı yapılması prensibine dayanır. Açık su kanalları taban ve eğimli yüzeylerinin su erozyonu etkilerine karşı korunması çok önemlidir.

Özellikle kanal kesiti ve eğimine bağlı olarak oluşabilecek yüksek su debileri, kanal tabanı ve şev yüzeylerinde hasara neden olabilmektedir. Hücresel dolgu sistemi, kanal tipine göre toprak dolgu veya beton dolgu yüzey imalatlarını geleneksel yöntemlere göre karşılaştırıldığında çok hızlı ve ekonomik çözümler sunmaktadır. Kanal debisi, şev açısı ve geometrisi baz alınarak tarafımızdan hücresel dolgu sistemi ile kanal dizayn ve analiz hizmeti tarafımızdan verilmektedir. Çim koruyucu ızgara ve çakıl tutucu ızgara uygulamlarında hücresel dolgu sistemleri ekonomik ve performanslı çözümler sunmaktadır. Yaya ve hafif araç trafiği altında çim alanlarda ve çakıl yollarda oluşan deformasyon, sıkışma ve araç tekerleklerinin batmasını engellemek için yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Araç veya yaya trafiğine maruz kalan alanlarda farklı hücre genişliklerine sahip hücresel dolgu sistemi ürünleri kullanılmaktadır. Geocell ile güçlendirilmiş yol ve çim kaplama alanları uzun seneler yaya ve araç trafiği altında deformasyona maruz kalmadan kullanılabilmektedirler.

Yorumlar
* Bu e-posta internet sitesinde yayınlanmayacaktır.