Ulusal Yapı Denetim Sistemi nedir sorusu internette son zamanlarda en çok aranan konuları başında geliyor. Yapıpedia olarak biz de Ulusal Yapı Denetim Sistemi ile ilgili olarak tüm içerikleri sizler için bir araya getirmeye çalıştık. İşte Ulusal Yapı Denetim Sistemi ile ilgili tüm bilinenler.

Ulusal Yapı Denetim Sistemi Nedir?

1 Ocak 2019 yılında yürürlüğe giren Ulusal Yapı Denetim Sisteminin kısaltmasıdır. Peki böyle bir sisteme neden ihtiyaç duyuldu, bu sistem tam olarak nasıl işliyor ve ne işe yarıyor.  Bu yazımızda size henüz yeni sayılabilecek UYDS ‘yi anlatacağız.

Ulusal Yapı Denetim Sistemi Ne İşe Yarar?

Adından da anlaşılacağı üzere, yapı işlerine yönelik tüm kontrollerin, teknolojiden yararlanılarak, tek bir merkezde yapılmasına olanak sağlamaktır.  Bir yapının projelendirme ve ruhsat aşamasından, yapımına kadar tüm süreçler mevzuata uygun olarak denetlenir,  laboratuvar test sonuçları otomatik olarak sisteme yüklenir, saha denetimleri mobil cihazlar ile coğrafi adres doğrulama ile yapılır, bakanlık bünyesindeki diğer paydaş kurumlar ile entegrasyon sağlanır. Bu sayede, Daha iyi bir planlama, uygulama, izleme, denetim ve iyileştirme ile , vatandaş odaklı daha iyi bir hizmet veren platform amaçlanmaktadır .

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle faaliyete geçirilen Ulusal Yapı Denetim Sistemi’ne; şantiye şefliği, yapı denetçisi ve mimari proje müellifi olarak kayıt olunması gerekiyor.

Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nin duyurusunda konu şu şekilde paylaşıldı:

1 Ocak 2019’dan önce denetçi, şantiye şefi ya da mimari proje müellifi olan mimarların internet üzerinden uyds.yds.gov.tr adresinden kimlik bilgileri ile kayıt olup kullanıcı profili oluşturmaları gerekiyor. 1 Ocak tarihi sonrasında denetçi, şantiye şefi ya da mimari proje müellifliği yapacak olan mimarların ise önce internet üzerinden başvuru yapmaları, başvurusu ön onay aldıktan sonra ÇŞ İl Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvuru yapıp kullanıcı profili oluşturmaları gerekmektedir.

1 Ocak 2019 yılı itibariyle, ruhsat projeleri başvurusu öncesinde mimari proje müellifinin, kullanıcı girişi yaptıktan sonra proje bilgilerini (yapı sahibi, ada, parsel, açık adres, yapı sınıfı, yapı m2si) sisteme girerek belediyelere veya ilgili idarelere ruhsat ön başvurusu yapması gerekmektedir.

Ruhsat ön başvurusu yapılan projeler, varsa değişiklikleri ilgili idare tarafından sistemde düzeltilerek onaylanacak ve sonrasında ÇŞ İl Müdürlüklerinin yapı denetim sistemine düşecektir.

Yapı denetim sisteminde yer alan projelere sistem tarafından yapı denetim firması atanacaktır. Atanan yapı denetim firması, ruhsat eki projeleri toplayarak ruhsat başvurusunda bulunacak ve ilgili idare tarafından uygun görülmesi halinde ruhsat düzenlenecektir. 

Ulusal Yapı Denetim Sistemi Başvuru İşlemleri

Denetçi, şantiye şefi ve proje müelliflerinin, sistem üzerinden kimlik bilgileri ile kayıt olmaları gerekmektedir.  Başvuru ön kayıtları alındıktan sonra ÇŞ İl Müdürlüğü’nde dilekçe ile başvuru yapıp kullanıcı profili oluşturulabilmektedir.

Ruhsat projeleri de ön başvuru için yapı sahibi, ada, parsel, açık adres, yapı sınıfı, yapı m2 bilgileri ile sisteme kayıt edilmektedir.  Varsa düzenlemeler sistem üzerinden ilgili idare tarafından yapıldıktan sonra onaylanacak ve ÇŞ İl Müdürlüklerinin yapı denetim sistemlerine düşecektir.

Sistemde yer alan projelere, yapı denetim firmaları sistem tarafından atanacaktır.  Atanan firma, ruhsat ek projelerini toparlayarak ruhsat başvurusunda bulunabilecektir.

Yorumlar
* Bu e-posta internet sitesinde yayınlanmayacaktır.