Ard Germe Nedir?

Ardgerme işlemi yüksek dayanımlı bir çeliğe belirli bir çekme gerilmesi tatbiki ilkesine dayanır. Gerilmiş olan bu malzeme yüzey aderansı ve/veya uçlardaki kilitleme (ankraj) elemanları vasıtasıyla betonda dış yüklerden önce bir basınç ortamı oluşturur. Köprüler, stadyumlar, sinema ve konser salonları gibi açıklıların geniş olduğu projelerde büyük faydalar sağlamaktadır.

Bu işlem dahili ve dışardan ardgerme olarak iki farklı şekilde gerçekleştirilmektedir. Dahili ardegerme yönteminde; beton dökümünden önce kalıba monte edilen koruyucu kılıfların içerisine ardgerme halatları sürülür ve beton dökülür. Döşeme betonu belirli dayanıma erişince bu halatlar çekme kuvveti uygulanarak gerilir. Dışardan ardgerme yönteminde ise kılıf ve halatlar betonun dışında bulunurlar.


Ardgermeli sistemler, birçok açıdan avantaj sağlar. Bunlardan bazıları:

 • Ardgerme yöntemi kullanılarak çok büyük açıklıklar geçilebilir. Bu durum, mimar ve mühendislerin işini kolaylaştırarark, yapılması çok zor görünen farklı mimari ve estetik geometriye sahip projelerin hayata geçirilmesine olanak sağlar.
 • Ardgerme sistemi ile projedeki kolon ve kiriş sayısı azalır.
 • Projede gereken beton ve demir miktarı azalacağından, kat zati ağırlığı ve aynı zamanda toplam bina ağırlığı azalır.
 • İnşaat süresi kısalır.
 • Ekonomik açıdan önemli ölçüde avantaj sağlar.
 • Toplam bina ağırlığı azaldığından, deprem sırasında yapıya etkiyen sismik kuvvetler azalır. Bu sayede, yapı depreme karşı daha iyi bir performans sergiler.
 • Çelik ardgerme halatları kılıflar içerisinde grout ile kaplandığından, herhangi bir korozyon problemi oluşmaz.
 • Ard germeli sistemlerde sehimler kontrol altındadır.
 • Betonda çatlak oluşumu azalır.
 • Yapının rijitliği artar.

Ardgermeli Döşemeler

 • Ardgermeli döşemeler ile daha küçük betonarme kesitler ve çok büyük açıklıklı bina projeleri yapılabilir.  Böylece, mimarı açıdan çok farklı yapıların inşa edilebilir.
 • Projede kullanılacak kolon sayısı azalacağından daha geniş ve konforlu binalar yapılabilir. 
 • Ard germe halatları kullanılan projelerde döşeme kalınlıkları ve bina ağırlığı azalır. 
 • Yapım süresi kısalır.
 • Kullanılacak malzeme azaldığından ekonomik açıdan avantaj sağlar.
 • Bina depremde daha iyi performans sergiler. 
 • Döşeme sürekliliği sağlanır.
 • Yüksek dayanımlı çelik halat kullanıldığından döşemelerdeki çatlaklar azalır.
 • Yüksek donma ve çözülme dayanımından dolayı soğuk bölgelerde iyi performans gösterir.

Ardgermeli Köprüler

 • Ardgerme sisteminin yaygınlaşmasından sonra birçok köprü bu yöntemle inşa edilmeye başlanmıştır.
 • Ard germe, köprülerde çok büyük açıklıkların geçilmesini ve kiriş sürekliliği sağlar. Bu yöntem ile estekik olarak farklı sanat yapıları yapılabilir.
 • Köprü kirişinde oluşabilecek çatlaklar azalır.
 • Ardgerme halatlar kılıflar içerisinde grout ile korunduğu için korozyon ve dış etkenlere karşı direnci çok yüksektir.
 • Kullanılacak kesitler azalacağından ekonomik olarak avantaj sağlar ve köprünün deprem performansını artar.
 • Ardgermeli köprüler, geçici ekipmanlar kullanılmadan inşa edilebilir. Böylece, çevreye ve trafiğe olan etkiler azalır.

Kaynak: http://arfen.com.tr/ard-germe-nedir

Yorumlar
* Bu e-posta internet sitesinde yayınlanmayacaktır.