YTONG Duvar Blokları; betonarme, çelik, ahşap ve prefabrike gibi yapı sistemlerinde dış ve iç dolgu duvar malzemesi olarak ya da yığma yapılarda taşıyıcı dış ve iç duvar malzemesi olarak kullanılırlar. Yangın duvarı yapımında özellikle tercih edilen yapı malzemeleridir.

60 cm boyunda, 25 cm yükseklikte ve çeşitli kalınlıklarda üretilir. Alın profil yapısına göre; Tek Geçmeli, Çift Geçmeli ve Düz duvar blokları olarak adlandırılırlar.

Yanıcılık Sınıfı: A1 (Hiç yanmaz)

Boyut Toleransı: ± 1,5 mm

Profil Yapısı: Düz ve Tek-Çift Lamba Zıvana Geçmeli

Derz: Ytong Örgü Tutkalı (1–3 mm kalınlık)

Ürün Standardı: TS-EN 771-4

Çevre ve Sürdürülebilirlik

YTONG ekolojik yapı malzemesine tartışmasız en iyi örnektir.

YTONG, tamamen doğal hammaddelerden ve enerji tasarrufu sağlayacak şekilde üretilir, kolayca ve neredeyse firesiz bir şekilde uygulanabilir. YTONG’dan inşa edilen binalarda ısınmak için az enerji tüketilir, bu da CO2 emisyonlarını azaltır. YTONG aynı zamanda kolayca yeniden değerlendirilebilen bir inşaat malzemesidir.

Tüm bu nedenlerden dolayı, YTONG kullanma kararının çevremize karşı büyük bir sorumluluk olduğundan bahsetmekte fayda vardır.

Ekolojik bilançomuz;

Ytong hammaddeleri neredeyse sınırsızdır ve doğaya zarar vermeden çıkartılmaktadırYtong üretimi çevre dostudur; düşük enerji tüketimi ile gerçekleşir ve “sıfır atık” oluşur.Ytong’un nakliye maliyeti düşüktürYtong ’un işlenmesi insanlara ve doğaya zarar vermezYtong’un uygulanmasında az atık oluşur ve bu atıklar yeniden değerlendirilebilirYtong ile yapılan yapılar daha az enerji ile ısınabildikleri için CO2 emisyonunu azaltmaktadır.Ytong tamamıyla geri dönüştürülebilir bir yapı malzemesidir

Çevre Etiketi

Türkiye’nin ilk Çevre Etiketi Ytong’un

Ytong, ürünlerinin çevre dostu olduğunu bağımsız kuruluşlarca onaylatarak, ürün kalitesinin yanısıra “sürdürülebilir yapılaşma” konusundaki sorumluluk bilincini ortaya koymuştur. Alman İnşaat ve Çevre Birliği IBU (Institut Bauen&Umwelt) tarafından onaylanan “Çevresel Ürün Deklarasyonu” ile Ytong, 2011 yılında Türkiye’de ürünlerine çevre etiketi alan ilk kuruluş olmuştur. Ytong, attığı bu adım ile inşaat sektöründe sürdürülebilir ürünlere olan ilgiyi artırmayı hedeflemektedir.

Çevresel Ürün Deklarasyonu (Enviromental Product Declaration - EPD) Nedir? 

Ürünün fiziki özelliklerini detaylı biçimde açıklayan, üretimde kullanılan ana hammaddeler ile imalat prosesi ve kullanımı, geri dönüşümü ve ekolojik bilançosu hakkında bilgi veren “Çevresel Ürün Deklarasyonu”, ürünün çevre ile ilişkisini uluslararası standart ISO 14025’e göre yapılan değerlendirmeler sonucunda bağımsız kuruluşlar tarafından ortaya koyan ve tüm dünyada kabul gören bir belgedir.

Yorumlar
* Bu e-posta internet sitesinde yayınlanmayacaktır.